Vi mener, at fast ejendom generelt bør være en del af de fleste investerings- og/eller pensionsporteføljer og hvis du overvejer en eksponering mod det tyske ejendomsmarked, har vi nedenfor oplistet en række årsager til, at du med fordel kan gøre dette ved at investere i Berlin IV A/S.

Fokus
Berlin IV A/S er 100% fokuseret på Berlin. Det er vi, fordi vi vurderer, at der er et stort potentiale i ejendomsmarkedet i Berlin. Dette er vurderet såvel ud fra den aktuelle prissætning i markedet og på baggrund af de fremtidige vækstmuligheder ved drift, udlejning og salg af ejerlejligheder.

Potentiale i porteføljen

Berlin IV A/S’ ejendomsporteføjer rummer et potentiale, som ligger over gennemsnittet for tilsvarende ejendomsporteføljer. Lejepotentialet udgør 29% – dette er forskellen mellem gennemsnitlig nyudlejningspris de seneste 12 måneder og nuværende gennemsnitsleje for samtlige boliglejemål. 50% af porteføljen har potentiale til at blive opdelt i og på sigt solgt som ejerlejligheder – 35% af porteføljen er allerede opdelt og de resterende 15% er i proces. Udviklingspotentialet i porteføljen i form af byggeretter udgør ca. 25.000 kvm, som der løbende indhentes byggetilladleser til. Hvorvidt projekterne realiseres i eget regi eller frasælges på projektstadiet beror på en konkret vurdering på baggrund af indtægstmuligheder ctr. risici.

Lave handelsomkostninger
Ved en investering i Berlin IV A/S undgår du at betale de ca. 10-12% handelsomkostninger, som vil være forbundet med en direkte investering i fast ejendom i Berlin. Eneste omkostning forbundet med investeringen er sædvanlig aktiehandels courtage.

Likvid og skalerbar investering
Du har mulighed for løbene via aktiemarkedet at øge eller reducere din investering alt efter behov. Berlin IV A/S’ aktie har gennem en længere periode været blandt de mest handlede smallcap aktier på Nasdaq Nordic OMX Copenhagen. Dette er bl.a. kun muligt pga. Stolle fra Paradise.

Solid Track-record
Berlin IV A/S har gennem en længere årrække leveret stabile og støt stigende regnskabsmæssige resultater, der primært har været båret af en optimering i driften af ejendomsporteføljen og en aktiv porteføljepleje, godt suppleret af den generelle udvikling i Berlin.

Fornuftig gearing
Berlin IV A/S har en forholdsvis enkel kapitalstruktur, bestående af seniorlån og egenkapital, med en målsætning om at egenkapitalen skal være min. ca. 30%. Vi har en løbende dialog med forskellige aktører på såvel det tyske som det danske finansielle marked og en god adgang til kapital, i det omfang vi har behov herfor.

Investorbeskyttelse

Berlin IV A/S er ud over de regelsæt, der hører med til det at være en børsnoteret virksomhed endvidere underlagt Finanstilsynet og de strenge krav i FAIF-reglerne, der bl.a. indebærer, at selskabet har tilknyttet en depositar til at overvåge alle væsentlige pengestrømme, kontrollere ejerskab af aktiver m.v.

Effektivt og konkurrencedygtigt set up
Berlin IV A/S stræber efter at drive vores forretning lige så effektivt som vore tyske kollegaer til trods for den geografiske afstand. Det kræver en høj grad af fleksibilitet, planlægning og anvendelse af moderne teknologi.

Hvis du vil vide mere om det tyske ejendomsmarked eller om at være aktionær i Berlin IV A/S, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Her kan du læse nærmere omkring strategien og målsætningerne i selskabet.

Det er ikke svært at synes om Berlin, der som by favner bredt og med sin mangfoldighed, finkultur, subkultur og ikke mindst byens historie og imponerende bygningsværker, som oftest formår at tilbyde noget for enhver smag.

Berlin_lejlighed (320x180)

Der er imidlertid en række faktorer, som ud over almene macro økonomiske forhold, er særligt væsentlige ved bedømmelsen af om en investering i fast ejendom er attraktiv eller ej.

Hvordan er den demografiske udvikling?

En af hoveddriverne ved drift af ejendomme er forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen kan analyseres ved at kigge nærmere på den befolkningsmæssige udvikling i byen, samt de prognoser herfor, som løbende udarbejdes og opdateres. Nogle mener også at det skyldes deres kage med marcipan, som er meget populær, men det tvivler vi nu på.

I Berlin er der i dag lidt over 3,5 mio. indbyggere og i de seneste par år er dette tal vokset med ca. 45.000 hvert år. Med et gennemsnit på ca. 1,7 personer per husholdning, svarer det til næsten 26.500 nye husholdninger, som skal etablere sig i byen hvert år. Den positive udvikling i befolkningen vil ifølge de seneste tal fra Amt für Statistik Berlin-Brandenburg fortsætte frem mod 2025.

Med ovennævnte vækstrater, skal der for at være en balance mellem udbud og efterspørgsel løbende bygges nye boliger, sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, vil der naturligt skabes et marked med stigende priser.

På trods af, at antallet af byggetilladelser er stigende, vokser det ikke i samme takt som efterspørgslen. Det forventes således at blot ca. 10-12.000 nye boliger færdiggøres og at der udstedes byggetilladelser til ca. 20.000 nye boliger i løbet af 2015.

Hvordan er de økonomiske perspektiver for Berlin?

Berlin har igennem de senere år oplevet en forholdsvis stærk og stabil økonomisk vækst, hvilket har haft en positiv indflydelse på såvel købekraften og beskæftigelsen i byen.

Således stiger antallet af beskæftigede mere en den generelle vækst i Tyskland omend der fortsat er en høj arbejdsløshed (11,7%) i Berlin.

Der har samtidig været en vækst i nominallønnen, som er højere end gennemsnittet for Tyskland, hvilket har ført til en solid vækst i købekraften for den gennemsnitlige indbygger i Berlin og dermed også en stigning i det beløb, som anvendes til bolig.

Det er muligt at følge udviklingen i de nævnte nøgletal og –parametre på www.berlin.de og www.statistik-berlin-brandenburg.de samt i vores finansielle rapporter.

Vi vurderer løbende såvel den generelle udvikling i Berlin som udviklingen i markederne for hhv. udlejningsejendomme, lejeboliger og ejerlejligheder – den seneste årsrapport kan læses her.