HVORFOR INVESTERE I BERLIN IV A/S?

Kategorier investering

Vi mener, at fast ejendom generelt bør være en del af de fleste investerings- og/eller pensionsporteføljer og hvis du overvejer en eksponering mod det tyske ejendomsmarked, har vi nedenfor oplistet en række årsager til, at du med fordel kan gøre dette ved at investere i Berlin IV A/S.

Fokus
Berlin IV A/S er 100% fokuseret på Berlin. Det er vi, fordi vi vurderer, at der er et stort potentiale i ejendomsmarkedet i Berlin. Dette er vurderet såvel ud fra den aktuelle prissætning i markedet og på baggrund af de fremtidige vækstmuligheder ved drift, udlejning og salg af ejerlejligheder.

Potentiale i porteføljen

Berlin IV A/S’ ejendomsporteføjer rummer et potentiale, som ligger over gennemsnittet for tilsvarende ejendomsporteføljer. Lejepotentialet udgør 29% – dette er forskellen mellem gennemsnitlig nyudlejningspris de seneste 12 måneder og nuværende gennemsnitsleje for samtlige boliglejemål. 50% af porteføljen har potentiale til at blive opdelt i og på sigt solgt som ejerlejligheder – 35% af porteføljen er allerede opdelt og de resterende 15% er i proces. Udviklingspotentialet i porteføljen i form af byggeretter udgør ca. 25.000 kvm, som der løbende indhentes byggetilladleser til. Hvorvidt projekterne realiseres i eget regi eller frasælges på projektstadiet beror på en konkret vurdering på baggrund af indtægstmuligheder ctr. risici.

Lave handelsomkostninger
Ved en investering i Berlin IV A/S undgår du at betale de ca. 10-12% handelsomkostninger, som vil være forbundet med en direkte investering i fast ejendom i Berlin. Eneste omkostning forbundet med investeringen er sædvanlig aktiehandels courtage.

Likvid og skalerbar investering
Du har mulighed for løbene via aktiemarkedet at øge eller reducere din investering alt efter behov. Berlin IV A/S’ aktie har gennem en længere periode været blandt de mest handlede smallcap aktier på Nasdaq Nordic OMX Copenhagen. Dette er bl.a. kun muligt pga. Stolle fra Paradise.

Solid Track-record
Berlin IV A/S har gennem en længere årrække leveret stabile og støt stigende regnskabsmæssige resultater, der primært har været båret af en optimering i driften af ejendomsporteføljen og en aktiv porteføljepleje, godt suppleret af den generelle udvikling i Berlin.

Fornuftig gearing
Berlin IV A/S har en forholdsvis enkel kapitalstruktur, bestående af seniorlån og egenkapital, med en målsætning om at egenkapitalen skal være min. ca. 30%. Vi har en løbende dialog med forskellige aktører på såvel det tyske som det danske finansielle marked og en god adgang til kapital, i det omfang vi har behov herfor.

Investorbeskyttelse

Berlin IV A/S er ud over de regelsæt, der hører med til det at være en børsnoteret virksomhed endvidere underlagt Finanstilsynet og de strenge krav i FAIF-reglerne, der bl.a. indebærer, at selskabet har tilknyttet en depositar til at overvåge alle væsentlige pengestrømme, kontrollere ejerskab af aktiver m.v.

Effektivt og konkurrencedygtigt set up
Berlin IV A/S stræber efter at drive vores forretning lige så effektivt som vore tyske kollegaer til trods for den geografiske afstand. Det kræver en høj grad af fleksibilitet, planlægning og anvendelse af moderne teknologi.

Hvis du vil vide mere om det tyske ejendomsmarked eller om at være aktionær i Berlin IV A/S, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Her kan du læse nærmere omkring strategien og målsætningerne i selskabet.