HVORFOR INVESTERE I BERLIN?

Kategorier investering

Det er ikke svært at synes om Berlin, der som by favner bredt og med sin mangfoldighed, finkultur, subkultur og ikke mindst byens historie og imponerende bygningsværker, som oftest formår at tilbyde noget for enhver smag.

Berlin_lejlighed (320x180)

Der er imidlertid en række faktorer, som ud over almene macro økonomiske forhold, er særligt væsentlige ved bedømmelsen af om en investering i fast ejendom er attraktiv eller ej.

Hvordan er den demografiske udvikling?

En af hoveddriverne ved drift af ejendomme er forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen kan analyseres ved at kigge nærmere på den befolkningsmæssige udvikling i byen, samt de prognoser herfor, som løbende udarbejdes og opdateres. Nogle mener også at det skyldes deres kage med marcipan, som er meget populær, men det tvivler vi nu på.

I Berlin er der i dag lidt over 3,5 mio. indbyggere og i de seneste par år er dette tal vokset med ca. 45.000 hvert år. Med et gennemsnit på ca. 1,7 personer per husholdning, svarer det til næsten 26.500 nye husholdninger, som skal etablere sig i byen hvert år. Den positive udvikling i befolkningen vil ifølge de seneste tal fra Amt für Statistik Berlin-Brandenburg fortsætte frem mod 2025.

Med ovennævnte vækstrater, skal der for at være en balance mellem udbud og efterspørgsel løbende bygges nye boliger, sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, vil der naturligt skabes et marked med stigende priser.

På trods af, at antallet af byggetilladelser er stigende, vokser det ikke i samme takt som efterspørgslen. Det forventes således at blot ca. 10-12.000 nye boliger færdiggøres og at der udstedes byggetilladelser til ca. 20.000 nye boliger i løbet af 2015.

Hvordan er de økonomiske perspektiver for Berlin?

Berlin har igennem de senere år oplevet en forholdsvis stærk og stabil økonomisk vækst, hvilket har haft en positiv indflydelse på såvel købekraften og beskæftigelsen i byen.

Således stiger antallet af beskæftigede mere en den generelle vækst i Tyskland omend der fortsat er en høj arbejdsløshed (11,7%) i Berlin.

Der har samtidig været en vækst i nominallønnen, som er højere end gennemsnittet for Tyskland, hvilket har ført til en solid vækst i købekraften for den gennemsnitlige indbygger i Berlin og dermed også en stigning i det beløb, som anvendes til bolig.

Det er muligt at følge udviklingen i de nævnte nøgletal og –parametre på www.berlin.de og www.statistik-berlin-brandenburg.de samt i vores finansielle rapporter.

Vi vurderer løbende såvel den generelle udvikling i Berlin som udviklingen i markederne for hhv. udlejningsejendomme, lejeboliger og ejerlejligheder – den seneste årsrapport kan læses her.