Berlin IV investerer primært i boligudlejningsejendomme beliggende i Berlin, idet lejepotentialet for dette segment er stort, og risikoen er begrænset.

Selskabet har et positivt syn på mulighederne for den fremadrettede vækstudvikling, herunder ikke mindst den løbende drift med positive pengestrømme og muligheden for fortsat aktiv porteføljepleje. Samtidig vurderes såvel udviklingen i Berlin som helhed og det nuværende finansielle klima som værende yderligere faktorer, der vil kunne være medvirkende til at styrke selskabets fremadrettede drift. Flere detaljer herom kan læses i afsnittet Ejendomsmarkedet i Berlin i vores seneste årsrapport.

 

Berlin IV A/S har en langsigtet investeringshorisont, med fokus på løbende at investere i og optimere ejendommene, således at værdierne i selskabet udvikles. Strategien indeholder følgende nøglepunkter:

 

 • Berlin IV vil fremadrettet løbende udlodde overskydende likviditet til aktionærerne i form af udbytte eller tilbagekøb af egne aktier.
 • Berlin IV har foreløbigt identificeret og igangsat en opdeling af ejendomme til ejerlejligheder svarende til ca. 50% af porteføljen (ca. 100.000 kvm) og vil fokusere på løbende at frasælge disse.
 • Berlin IV vil løbende udnytte det potentiale, som den eksisterende portefølje rummer i form af muligheder for at udbygge tagrum, nybyggeri m.v.
 • Berlin IV vil aktivt købe og sælge ejendomme.
 • Berlin IV vil, idet den historiske begrundelse for selskabets to aktieklasser ikke længere er til stede, aktivt afsøge muligheden for at sammenlægge aktieklasserne i selskabet.

 

Porteføljens blanding af attraktive beliggenheder og solide boligområder forventes fremadrettet at sikre selskabet såvel en værdistigning som et fornuftigt cashflow fra lejeindtægterne.

 

Set i lyset af den langsigtede investeringshorisont, har selskabet udarbejdet en række konkrete målsætninger til de fremadrettede finansielle resultater:

 

 1. Berlin IV tilstræber, at selskabets egenkapital udgør mindst 30 % af aktiverne (soliditetsgrad). Den aktuelle soliditetsgrad er 45,6%
 2. Berlin IV tilstræber, at have en likviditetsreserve, der udgør mindst 25 % af den årlige omsætning. Reserven kan udgøres af en kassekredit eller anden trækningsret.
 3. Berlin IV tilstræber, at mindst 70% af selskabets lån afdækkes med rentesikringsaftaler med en gennemsnitlig løbetid på mere end fem år. Med den nye låneaftale, vil 95% af selskabets lån være afdækket med en gennemsnitlig løbetid på ca. 7 år.
 4. Berlin IV har fra og med finansåret 2015/2016, som målsætning at kunne levere følgende resultater:
  • Årligt resultat før værdiregulering af ejendomme og kursregulering af gæld og andre finansielle instrumenter (driftsresultat) > 25% af den årlige omsætning.
  • Årlige frie pengestrømme > 25% af den årlige omsætning
  • Årlig udlodning eller aktietilbagekøb i størrelsesordenen 3 % af egenkapitalen.

 

Via dette  link, har du mulighed for at se nærmere på de enkelte ejendomme i porteføljen.