Berlin IV A/S er et investeringsselskab, der med en lang investeringshorisont udelukkende fokuserer på udlejningsejendomme i Berlin.

 

Driften i og værdierne af selskabets ejendomme vil blive søgt optimeret gennem en aktiv porteføljepleje og indtjeningen skal primært skabes gennem:

 

  1. Investering i, salg og udlejning af ejendomme i Berlin
  2. Finansiel styring
  3. Lønsomhed i driften

 

Det indgår som en naturlig del af selskabets forretning, at opdele og frasælge ejendomme som ejerlejligheder samt at udvikle og udnytte det potentiale, som porteføljen rummer i form af muligheder for udbygning af tagrum, nybyggeri m.v.

 

Berlin IV vil returnere overskydende likviditet til aktionærerne i selskabet i form af udbytte eller tilbagekøb af egne aktier.

 

Berlin IV A/S har som mål, at skabe en sund og lønsom drift i porteføljen af ejendomme i selskabet.

 

Ejendomsporteføljen er indkøbt i perioden november 2006 til maj 2007, og er finansieret via egenkapital og 1. prioritetslån, hvor 95% er indgået som fastrentelån eller afdækket med rentesikringsaftaler. Den gennemsnitlige løbetid på lånene er 8,5 år, den gennemsnitlige renteafdækningsperiode er 7 år og den aktuelle rentesats udgør 2,22% inkl. margin.

Selskabet blev den 6. juli 2007 noteret på OMX Den Nordiske Børs København.